Wodowanie pierwszej jednostki wielozadaniowej budowanej w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku.

Na zaproszenie Wojciecha Zdanowicza, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie wraz z Panią Poseł Małgorzatą Zwiercian, Konsulem Honorowym Republiki Austrii Markiem Kacprzakiem i Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Wiesławem Piotrzkowskim Poseł Kazimierz Smoliński wziął udział w uroczystym wodowaniu pierwszej z dwóch zamówionej przez Urząd Morski w Szczecinie wielozadaniowej jednostki pływającej w stoczni Remontowej SHIPBULDING S.A.

Statek eksploatowany będzie przez Urząd Morski w Gdyni a wykorzystywany m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, do wykonywania pomiarów hydrograficznych, do holowania i kruszenia lodu na akwenach oraz jako jednostka wspierająca inne służby w ratownictwie morskim, gaszeniu pożarów i zwalczaniu rozlewów olejowych.

Kontakt ze mną:

Theme Settings