SEJM RP

W Sejmie pracuję w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jestem także członkiem Podkomisji:

  • stałej ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej,
  • nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Theme Settings