Kazimierz Smoliński

Wizyta w Subkowach

30 czerwca poseł Kazimierz Smoliński przebywał na terenie gminy Subkowy, gdzie spotkał się z przewodniczącym Rady Gminy Subkowy oraz rozmawiał z mieszkańcami między innymi o swojej poselskiej działalności.
W Domu Kultury w Subkowach można było zapoznać się również z programem kandydata na urząd Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego oraz z założeniami polityki partii Prawo i Sprawiedliwość.

Kazimierz Smoliński

SEJM RP

W Sejmie pracuję w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jestem także członkiem Podkomisji:

  • stałej ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej,
  • nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.