Poseł w terenie : Spotkanie z przedstawicielami ruchów i Stowarzyszeń, Członków kapituły Pro Ecclesia et Populo

Poseł Kazimierz Smoliński wraz z senatorem Antonim Szymańskim spotkał się w Gdańsku z przedstawicielami miejscowych stowarzyszeń i ruchów katolickich. Omówione zostały zasady współpracy, aby nie tylko pomóc w organizacji różnych przedsięwzięć, ale także razem walczyć w obronie podstawowych wartości, tak bardzo ważnych w obecnej sytuacji, kiedy Kościół jest atakowany przez różne lewicowe i progresywne środowiska.

Kontakt ze mną:

Theme Settings