Prezes Kaczyński odpowie na pytania internautów

Szanowni Państwo Prezes Prawa i Sprawiedliwości – Jarosław Kaczyński będzie dziś od godz. 13:00 odpowiadał na pytania…

Opublikowany przez Kazimierz Smoliński na 7 maja 2016

Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju żeglugi śródlądowej

Z inicjatywy Global Compact w Polsce odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli ministerstw i zarządów Spółek Skarbu Państwa, dotyczące strategii rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.

Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które przygotowuje „Strategię rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030” podkreślił, iż realizacja tej strategii wywoła gospodarczą rewolucję w Polsce.

Pełniący funkcje sekretarzy: Jerzy Materna z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Jerzy Kwieciński z Ministerstwa Rozwoju, Kazimierz Smoliński z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Mariusz Gajda, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska przedstawili spójną wizję rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Jej realizacja ma odbywać się przy współpracy tych resortów.
Charakteryzując założenia strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych, Jerzy Materna zachęcał spółki skarbu państwa do partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji inwestycji. Wskazując źródła finasowania odwołał się m.in. do Planu Inwestycyjnego dla Europy, tzw. Planu Junckera. To plan Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej (m.in. poprzez rozwój infrastruktury).

Jerzy Kwieciński przypomniał, iż w złotym wieku rozwoju gospodarczego Polski, wymiana towarowa opierała się głównie na przewozach żeglugą śródlądową. Podkreślił ogromny wpływ jej rozwoju dla wzrostu gospodarczego Polski. Zwrócił uwagę na położenie geograficzne Polski porównywalne do położenia Niemiec. Niemcy wykorzystują je jednak w sposób dużo bardziej efektywny.

Mariusz Gajda zapewnił, iż stanowisko Ministerstwa Środowiska znacząco się zmieniło wraz ze zmianą rządu polskiego. Ministerstwo chce wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy i w tym celu współpracuje z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce jest ściśle związanym z zarządzaniem zasobami wodnymi, stąd koordynacja legislacji oraz działań obu resortów jest niezbędna.

Kazimierz Smoliński przypomniał, iż żegluga śródlądowa jest brakującym ogniwem transportowym w Polsce. Jej rozwój pozwoli na odciążenie dróg i budowę nowych hubów transportowych, integrujących różne gałęzie transportu, pozwalając na rozwój transportu intermodalnego, co jest jednym z priorytetów UE w kwestii rozwoju transportu.

Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact w Polsce przedstawił założenia programów Bałtyk oraz Żegluga Śródlądowa realizowanych od roku 2015. Podkreślił wielowymiarowość inwestycji związanych z żeglugą śródlądową: mają wymiar gospodarzy, środowiskowy, klimatyczny i turystyczny. Dla rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce niezwykle istotna jest akcesja Polski do Porozumienia AGN, a także włączenie polskich wodnych dróg śródlądowych do sieci transportowej TEN-T, co umożliwi to dostęp do unijnych funduszy w ramach programu Connecting Europe Facility- CEF.

Forum Gospodarcze TVP Gdańsk z udziałem Ministra Smolińskiego

Zachęcamy do oglądania Forum Gospodarczego TVP Gdańsk z udziałem Ministra Kazimierza Smolińskiego.

http://gdansk.tvp.pl/24995074/odc-21042016

Będzie nowa fabryka płytek w Sieradzu – Minister Smoliński wziął udział w uroczystościach

W czwartek, 21 kwietnia przy ul. POW/Dworskiej w Sieradzu odbyła się uroczystość odczytania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki Grupy Tubądzin.

W wydarzeniu wzięli udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński, Posłowie na Sejm RP, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, władze miejskie, powiatowe i gminne, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele służb mundurowych, prezesi i przedstawiciele firm i instytucji oraz Zarząd Grupy Tubądzin: Właściciel – Andrzej Wodzyński, Prezes – Mirosław Jędrzejczyk, wiceprezesi Amadeusz Kowalski i Sławomir Tokarski, członkowie zarządu – Andrzej Ramel, Paweł Oskard i Karol Chmielewski oraz pracownicy Grupy Tubądzin.

Nowopowstająca fabryka będzie produkowała płytki ceramiczne wielkoformatowe, które uzupełnią asortyment wytwarzany obecnie przez zakłady produkcyjne Grupy Tubądzin w Ozorkowie i Tubądzinie. Firma zainwestuje ponad 135 mln zł oraz utworzy ponad sto miejsc pracy. Wśród zatrudnionych znajdą się pracownicy produkcji, mechanicy, ale też informatycy i technolodzy. Wdrożone zostaną najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, a w tym rewolucyjna na polu ceramiki innowacja formowania płyt w sposób ciągły, która zostanie tu zastosowana po raz pierwszy w tej części Europy. Fabryka w Sieradzu będzie produkowała ok. 3 mln mkw. płytek ceramicznych rocznie.

 

Źródło: Grupa Tubądzin

21.04.2016

Minister Smoliński na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w Gdańsku

Dzisiejszy Ogólnopolski Szczyt Energetyczny w Gdańsku z udziałem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Wiceministra GMiŻŚ Jerzego Materny i Wiceministra Kazimierza Smolińskiego.

Opublikowany przez Kazimierz Smoliński na 20 kwietnia 2016

Minister Smoliński przemawia na sesji plenarnej „Konkurencyjna gospodarka – bezpieczne państwo” w ramach IV Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku.

Opublikowany przez Kazimierz Smoliński na 20 kwietnia 2016